document

Verenigde Staten: Grondwet

Een beknopte uitleg over de Amerikaanse grondwet, inclusief de volledige tekst met amendementen.

Verenigde Staten: Grondwet

De Amerikaanse grondwet, aangenomen in 1788, was de eerste echte constitutie in de geschiedenis. Hij werd oorspronkelijk geschreven voor een federatie van dertien staten, een decennium eerder onafhankelijk gemaakt van Groot-BrittanniŽ. Meer dan tweehonderd jaar later is in de tekst van de constitutie verbazend weinig gewijzigd. Sterker nog, de Amerikaanse grondwet blijft voor veel Amerikanen een bewijs van inzicht en vooruitziende blik van de "Founding Fathers".

De tekst van de grondwet zelf is vrij droog. Het is een beschrijving van de uitgangspunten, rechten en plichten van de Amerikaanse staat. Hierin is vastgelegd hoe het Congres, de president en de rechtelijke macht wordt gekozen. Ook ambtstermijn, verkiezingsprocedures en functies van verschillende lichamen wordt beschreven. Het interessante deel zijn de amendementen op de grondwet.


Toen de grondwet werd geschreven ontstond er kritiek op het feit de rechten van burgers niet in de grondwet was vastgelegd. Amerika was onafhankelijk geworden van de Britten omdat de bevolking vrij wilde zijn. Bescherming tegen nieuwe tirannie moest gewaarborgd worden. Deze rechten, de "Bill of Rights" werden als de eerste tien amendementen op de grondwet aangenomen.

Naast de Bill of Rights staan er inmiddels ook een aantal andere amendementen in de grondwet (27 tot nu toe). Omdat sommigen duidelijk beinvloed zijn door de tijdgeest, lezen ze als een beknopte Amerikaanse geschiedenis. Zo zijn het 13e amendement, de afschaffing van de slavernij, het 18e amendement, het verbod op drankverkoop en -gebruik (prohibition), en het 19e amendement, vrouwenkiesrecht, mijlpalen in de Amerikaanse geschiedenis.

Hoogtepunten

Prelude (Inleiding)

artikel 1: De wetgevende macht (het Congres)
artikel 2: De uitvoerende macht (president)
artikel 3: De rechtsprekende macht
artikel 4: Over de (rechten van de) staten
artikel 5: Over amendementen

De Bill of Rights (amendement 1-10)
12e amendement: Verkiezing president
13e amendement: Afschaffing slavernij
18e amendement: Prohibition
19e amendement: Vrouwenkiesrecht
21e amendement: Herroeping prohibition
22e amendement: Twee termijnen limiet

Lees verder "Verenigde Staten: Grondwet"
Auteur: Michiel Maas om 06:40 pm op oktober 05, 2003|Link|