California

CaliforniŽ: Bronnen

Een overzicht van websites waarop u meer achtergrondinformatie kunt vinden.

CaliforniŽ: Gouverneurs en filmsterren

Een chronologisch en onvolledig overzicht van de gouverneurs van CaliforniŽ.

CaliforniŽ: Total Recall

Duiding zet een aantal feiten voor u op een rijtje: Waarom is de Californische gouverneur Davis teruggeroepen? Is dit vaker voorgekomen? Kan Schwarzenegger zijn beloftes waarmaken?

Recall resultaten

De New York Times zet de resultaten van de verkiezingen in CaliforniŽ op een rijtje in een mooie animatie. Met interactieve kaarten, audiofragmenten en foto's worden de cijfers, controverses en meningen gepresenteerd. The California Recall...

State of denial

Uitgebreide special van de Sacramento Bee over de impact van het energiegebruik in CaliforniŽ op de rest van de wereld. Met kaartjes en interactieve flash-animaties. State of Denial...

Recall resultaten

De New York Times zet de resultaten van de verkiezingen in CaliforniŽ op een rijtje in een mooie animatie. Met interactieve kaarten, audiofragmenten en foto's worden de cijfers, controverses en meningen gepresenteerd.

The California Recall

Auteur: Michiel Maas om 10:42 am op oktober 14, 2003|Link|

State of denial

Uitgebreide special van de Sacramento Bee over de impact van het energiegebruik in CaliforniŽ op de rest van de wereld. Met kaartjes en interactieve flash-animaties.
State of Denial

Auteur: Michiel Maas om 09:58 am op september 08, 2003|Link|

CaliforniŽ: Bronnen

Een overzicht van de gebruikte bronnen voor dit onderwerp. Gebroken links kunt u aanmelden bij de auteur.

UCI: Research California

Grondwet CaliforniŽ

Recall Facts

Governors of California: BiografiŽn

Lijst met gouverneurs

State of California: Government

Coming of age: Californiaís First Days

LA Times: Dossier Recall

Auteur: Michiel Maas om 01:52 pm op augustus 21, 2003|Link|

CaliforniŽ: Gouverneurs en filmsterren

CaliforniŽ heeft nooit gehouden van doodgewone politici. In de staat van filmsterren, Hollywood, glamour en geld werd meerdere malen een gouverneur gekozen die zich prima staande wist te houden in de spotlights van de vermaakindustrie, of wist op te vallen door een opvallende levensstijl en een ongewone kijk op de politiek. Een chronologisch (en onvolledig) overzicht van de Californische ďstaatshoofdenĒ

Edmund G. ďPatĒ Brown 1959-1966 (Democraat)


Brown (1905) was gouverneur in een roerige periode in de Amerikaanse geschiedenis. Studentenprotesten op de universiteit van Berkeley bij San Francisco, een opkomende beatnik- en hippie beweging, en de opstand van zwarten in de wijk Watts in Los Angeles. Hij trad hard op: de studentenopstanden op Berkeley werden door de politie neergeslagen, en Brownís Lieutenant Governor (vice-gouverneur) Glen Anderson stuurde de National Guard Watts in.
Pbrown2.jpg

Brown deed mee aan de democratische presidentsnominatie in 1959, maar moest het afleggen tegen John F. Kennedy. In 1962 werd hij herkozen als gouverneur, ten koste van Richard M. Nixon. In een rede sprak de laatste de historische woorden: ďYou won't have Nixon to kick around anymoreĒ. Brown overleed in 1996.

Ronald W. Reagan 1967-1974 (Republikein)


B-acteur Ronald Reagan (1911-2004) doet in 1966 een gooi naar het gouverneurschap en verslaat Brown met een overmacht aan stemmen. Reagan is het antwoord van het Californische conservatieve achterland op de progressieve stromingen in San Francisco. Reagan begint voortvarend met het afbouwen van sociale voorzieningen, merendeels opgebouwd onder Brown, tot groot ongenoegen van progressieve volksdeel van de staat.
reagan.jpg

Door zijn ontegenzeggelijke charme weet Reagan toch het meerendeel van de CaliforniŽrs achter zich te krijgen. Hij wordt in 1970 herkozen. In 1980 schopt Reagan het tot president van de Verenigde Staten.

Edmund G. ďJerryĒ Brown Jr. 1975-1982 (Democraat)


Pat Brownís zoon Jerry (1938) schopt het acht jaar na zijn vader zelf tot gouverneur. Jerry Brown wordt door zijn tegenstanders smalend ďGovernor MoonbeamĒ genoemd, naar zijn New Age-achtige religieuze opvattingen. Brown lijkt het spiegelbeeld van Reagan. Hij is jong, kan zich goed vinden in de heersende culturele elite, en is progressief. Tijdens zijn achtjarig gouverneurschap probeert hij de nadruk te leggen op gelijkheid, natuurbescherming en openheid van bestuur. In de roerige jaren í70 wordt hij echter geconfronteerd met de brute moord op de linkse burgemeester van San Francisco, George Moscone door een gefrustreerde ex-politieman.
govbrown.gif

Bovendien wordt ďproposition 13Ē aangenomen, een wet die het heffen van onroerend goed-belasting door de staat verbied. Een maatregel die de budgetten van de staat behoorlijk verminderd.
In 1983 wordt Brown opgevolgd door republikein Pete Wilson. Tussen 1982 en 1989 maakt hij reizen naar India en Japan om zijn spirituele kant te ontdekken. In 1992 doet hij een gooi naar de democratische presidentsnominatie, maar wordt buiten CaliforniŽ veel te progressief gevonden. Brown is sinds 1998 burgemeester van Oakland, en maakte onlangs bekend mee te willen dingen naar het ambt van openbaar aanklager van de staat CaliforniŽ.

Auteur: Michiel Maas om 11:59 am op augustus 18, 2003|Link|

CaliforniŽ: Total Recall

Een vers gekozen gouverneur wordt door de bevolking van zijn staat aan de kant gezet. Een paar jaar geleden leek dit slechts theorie, maar sinds de presidentsverkiezingen in 2000 weten we beter: politiek in de Verenigde Staten is mooier dan de film. Bij de verkiezingen op 7 oktober in CaliforniŽ kwam een acterende spierbundel met Oostenrijkse roots als winnaar uit de bus. Schwarzenegger vertrouwt op de toekomst

De definitieve uitslagen zijn nog niet binnen, maar nu al staat wel vast dat Schwarzenegger met een zeer laag aantal stemmen is gekozen tot gouverneur. Een meerderheid moest instemmen met de recall. Daarna won Schwarzenegger de meeste stemmen. Of dat er meer zijn dan de 3,5 miljoen die Davis de vorige keer haalde is maar de vraag. Maar laten we bij het begin beginnen. Duiding zet een aantal feiten voor u op een rijtje: Waarom werd de Californische gouverneur, de democraat Davis, teruggeroepen? Is dit vaker voorgekomen? En vooral: Zal Schwarzenegger het beter doen?


Wat is een recall?
Feitelijk: een herroeping. Volgens de Californische staatswetgeving mag het electoraat, zonder tussenkomst van politieke instituten, een actie starten voor een herstemming over een publiek functionaris. In feite kan iedereen die een verkiesbare functie bekleed via een herroeping worden vervangen. Tot de werkelijke verkiezing, en de eventuele herroeping, blijft de functionaris gewoon in functie.

Hoe werkt dat?
Om een functionaris te vervangen moet er allereerst een handtekeningactie worden gestart. Wanneer er - door een notaris vastgesteld - 12 procent van het opgekomen aantal kiezers bij de ongedaan te maken verkiezing een handtekening hebben gezet, kan er een stemming plaatsvinden. Vind een meerderheid dat de betreffende functionaris moet verdwijnen, dan moet er een tegenkandidaat worden gekozen.


Hoe ziet zo'n stemming eruit?
Er zijn twee delen op het stembiljet. Het eerste is de vraag of kiezers instemmen met de herroeping, en het tweede deel is een lijst met alternatieve kandidaten. Als de meerderheid van de stemmers de eerste vraag met "nee" beantwoord, is het tweede deel overbodig geworden. De tegenkandidaat hoeft geen meerderheid van stemmen te halen. De meeste stemmen gelden. Degene tegen wie de recall in gang wordt gezet mag niet als opnieuw als kandidaat worden ingezet. Tegenkandidaten moeten 10 duizend handtekeningen van steunbetuigers verzamelen. Een kandidaat kan dit omzeilen door 3500 dollar te betalen. Dan zijn er nog slechts 65 handtekeningen nodig.

Is een recall vaker gebeurd?
Zeker. In CaliforniŽ is het sinds 1911, het jaar dat de wet werd aangenomen, vaker gebeurd dat een functionaris werd vervangen door een recall. Meestal betrof het leden van het Huis van Afgevaardigden. Tegen ongeveer iedere gouverneur sinds 1911 is wel een recall-actie gestart (in totaal 31 maal), maar nooit werden er genoeg handtekeningen verzameld om een recall af te dwingen. De enige gouverneur die ooit is weggestemd tijdens een recall is de gouverneur van North Dakota, Lynn Frazier, in 1921
Het is pas mogelijk een recall-procedure te starten wanneer de functionaris meer dan zes maanden in functie is.


Wat hebben CaliforniŽrs tegen gouverneur Davis?
Dat is moeilijk te zeggen. De democraat Davis heeft bijna zijn hele leven voor de staat van CaliforniŽ gewerkt. Hij werd in 1998 gekozen tot gouverneur, en in 2002 met iets minder dan 50% van de stemmen herkozen. De opkomst was in 2002 een record: slechts 36 procent van de kiesgerechtigden kwamen opdagen. Gouverneurs in CaliforniŽ hebben bijna een traditie "ongewoon" te zijn, maar Davis is de doodgewoonheid zelf. En dat is wellicht zijn probleem: niemand wordt echt warm van Gray Davis. Zelfs binnen zijn eigen democratische partij is hij niet populair. Dat heeft ook te maken met zijn vorige verkiezingscampagne. In CaliforniŽ komen de messen snel op tafel, maar zelf voor Amerikaanse begrippen voerde Davis in 2002 een smerige campagne. Niet alleen tegen zijn republikeinse opponenten, maar zelfs zijn democratische rivalen zijn door het slijk gehaald. Geen taktiek waar je vrienden mee maakt.


Wat is het probleem dan?
Het grote probleem van Davis, en van de inwoners van CaliforniŽ, is de enorme financiŽle schuld van de staat. CaliforniŽ is een van de top-tien economieŽn in de wereld, en heeft een schuld die groter is dan het budget van iedere andere Amerikaanse staat, New York uitgezonderd. Het gaat om 34,8 miljard dollar (Ä30,8 miljard) schuld.

Natie en Staat

De vijftig verenigde staten hebben allen, naast de Amerikaanse federale grondwet, een eigen grondwet. Hier liggen eigen verordeningen en regels, delen van strafrecht, en de regels omtrent openbaar bestuur en verkiezingen in vast. Deze regels kunnen tussen de verschillende staten behoorlijk afwijken. Staatswetten mogen niet in strijd zijn met de federale grondwet.

Iedere staat heeft een gouverneur, belast met het dagelijks bestuur van de staat. Een gouverneur wordt om de zoveel jaar (dit verschilt per staat, maar meestal om de 4 jaar) gekozen. Afhankelijk van de staat mag hij twee of meer termijnen dienen, vooropgesteld dat hij of zij wordt herkozen.

Cijfers CaliforniŽ

Staat sinds: 1850
Hoofdstad: Sacramento
Inwoners: 35,591,000 (1 jan 2003)
Volksvertegenwoordiging Staat:
Huis van Afgevaardigden: 80 leden, gekozen voor 2 jaar, max. 3 termijnen. (48 D: 32 R)
Senaat: 40 leden, gekozen voor 4 jaar, max. 2 termijnen. (25 D, 15 R)
Vertegenwoordiging in Washington:
Congresleden: 53 (33 D, 20 R)
Senatoren: 2 (Dianne Feinstein - D, Barbara Boxer - D)
Bestuur:
Gouverneur: Joseph Graham (Gray) Davis jr. (D) Gekozen iedere 4 jaar, max 2 termijnen.

Cijfers: California State

Verkiezingen

Laatste gouverneursverkiezingen (nov. 2002)
Kiesgerechtigden: 21.466.274
Opkomst: 7.738.821 (36,05%)
Uitslag:

  • Gray Davis (D) 3.522.490 (47,3%)
  • Bill Simon (R) 3.169.801 (42,4%)
  • Peter Miquel Camejo (GRN) 393.036 (5,3%)

Cijfers:California Secretary of State.


Heeft Davis die schulden veroorzaakt?
Nee. CaliforniŽ heeft jarenlang een flink overschot gehad, onder andere door de enorme groei van de technologie-industrie in het land. Door de enorme recessie in die marktsector, zijn de inwoners en bedrijven van CaliforniŽ ineens een stuk armer geworden. Bovendien kostte de recente energiecrisis en het Enron-schandaal de staat enkele miljarden dollar.


Waarom is de verkiezing dan "herroepen"?
Davis was al 5 jaar gouverneur, en heeft tot voor kort gedaan alsof het probleem helemaal niet bestond. In zijn verkiezingscampagne zijn de rode cijfertjes in het huishoudboekje helemaal niet ter sprake gekomen. Tegenstanders, met name republikeinen, betichten hem van kiezersbedrog.


Nu is de Terminator gekozen. Mag hij nu 4 jaar blijven?
Nee. Schwarzenegger is gekozen voor de resterende termijn van Davis. In 2006 zijn er opnieuw verkiezingen.


Wordt het met Arnold Schwarzenegger beter?
Het vervelende is dat het, met name in CaliforniŽ, heel moeilijk is om economische achterstanden op te vangen, doordat het recht op belastingheffing heel beperkt is. Bovendien moeten staten een zogenaamd "balanced budget" hebben; ze mogen niet lenen bij de bevolking om tekorten tijdelijk aan te vullen. Voor Schwarzenegger wordt het moeilijk de financiŽle malaise op te lossen. Zeker wanneer de economie niet aantrekt.


Kan er nu ook weer een recall worden gehouden
Pas nadat Schwarzenegger 6 maanden in functie is kan er weer een recall-procedure worden gestart. Bovendien staat Schwarzenegger een stuk steviger. De opkomst bij de verkiezingen is ditmaal veel hoger dan in 2002. Hierdoor heeft een recall veel meer handtekeningen nodig. Ook al is Schwarzenegger met weinig stemmen gekozen...

Auteur: Michiel Maas om 03:31 pm op augustus 13, 2003|Link| | Reageer (2)