Huishoud

Disclaimer

Beleid van deze website ten aanzien van artikelen, copyright en commentaar

Privacy

Wat doet Duiding met mijn naam en e-mail adres op deze site?

Redactie

Wie maken Duiding?

Schrijven voor Duiding

Bent u bovenmatig geďnteresseerd in bepaalde geopolitieke onderwerpen? Denk u dat u daarover een interessant essay kunt schrijven? Duiding verwelkomt goede artikelen, geschreven met de achtergronden van het nieuws in gedachte. Enkele richtlijnen voor het schrijven van een goed achtergrondartikel.

Schrijven voor Duiding

Bent u bovenmatig geďnteresseerd in bepaalde geopolitieke onderwerpen? Denk u dat u daarover een interessant essay kunt schrijven? Duiding verwelkomt goede artikelen, geschreven met de achtergronden van het nieuws in gedachte. Enkele richtlijnen voor het schrijven van een goed achtergrondartikel:

Actualiteit
Een goed achtergrondartikel heeft een actuele aanleiding. Schrijf dus een artikel dat veel raakpunten met het heden heeft. Bijvoorbeeld: Bij een achtergrondartikel over Egypte is de pan-Arabische beweging van Nasser interessanter dan de bouw van de pyramides.

Houdt het lezerspubliek in het achterhoofd
De teksten op Duiding zijn bedoeld om lezers een overzichtelijke en leesbare verdieping op het actuele nieuws te geven. U schrijft dus voor lezers die zich voor een bepaald onderwerp interesseren. Dit betekent dat u niet alles hoeft uit te leggen, maar dat u er ook niet vanuit moet gaan dat slechts experts het artikel lezen. Denk bijvoorbeeld aan een redacteur die een artikel moet schrijven over een onderwerp waarin hij of zij niet erg thuis is. Duiding kan dan snel achtergronden bieden.

Feiten, feiten, feiten
Een tekst moet lekker leesbaar zijn, maar allereerst moet het kloppen. Zoek daarom zoveel mogelijk feiten over de gebieden/volkeren/religie of waar u ook over schrijft. Voorbeeld: Wanneer u een achtergrondartikel schrijft over de Chinees/Taiwanese betrekkingen, maak dan een apart “feitenblokje” met geografische gegevens, chronologische feiten in de beschreven periode en andere feiten die met uw verhaal samenhangen. Een biografie met hoofdrolspelers is altijd erg handig. Het voordeel is dat wanneer mensen het artikel zelf niet lezen, ze altijd de feiten op een rijtje hebben.

Vermijd een “eigen mening” en monocausaliteit
Ook al heeft u een eigen kijk op en mening over het onderwerp dat u beschrijft, lezers zijn daar vaak niet in geďnteresseerd. Bovendien haalt een gekleurde mening de waarde van een achtergrondartikel omlaag. Natuurlijk is een zekere kleuring door de auteur niet altijd te vermijden, maar probeer de feiten zo zuiver mogelijk te houden.
Probeer, in het licht van het voorgaande, daarom ook “monocausaliteit” (het toeschrijven van een gebeurtenis aan één enkele oorzaak) zoveel mogelijk te vermijden. Bijvoorbeeld: De stichting van de staat Israël was geen uitvloeisel van de holocaust. De Apartheid in Zuid-Afrika werd niet afgeschaft door de boycot van westerse landen.

Bronnen
Vermeld altijd uw bronnen. Wanneer u een artikel schrijft willen lezers graag weten waar u de feiten vandaan heeft, en waar ze terecht kunnen voor eventueel verder leesvoer. Een aparte bronnenpagina maakt het natuurlijk helemaal af. Ook als u papieren literatuur heeft gebruikt is dat de moeite van het vermelden waard.

Afbeeldingen
Hoewel we op duiding het gebruik van afbeeldingen tot een minimum willen beperken, kunnen de juiste foto’s een verhaal verduidelijken. Gebruik illustraties waar geen copyrights van derden op rusten. Om de pagina’s “licht” te houden worden afbeeldingen zo klein mogelijk gehouden. Vermijd daarom plaatjes met veel detail.

Eigendom
Betaling voor een artikel zit er helaas niet in, maar de schrijver blijft wel eigenaar van zijn pennenvruchten. Onder uw artikel staat altijd uw naam (en eventueel e-mailadres). Wanneer er een verzoek bij de redactie van Duiding binnenkomt voor hergebruik van een artikel elders, dan wordt er direct contact opgenomen met de betrokken schrijver.

Redactie
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen te redigeren, of anderszins aan te passen aan (bijvoorbeeld) de lay-out van de pagina. Dit gaat altijd in overleg met de schrijver. De schrijver houdt het laatste woord in het al dan niet publiceren van het artikel.

Auteur: Michiel Maas om 02:20 pm op september 09, 2003|Link|

Redactie

De redactie van Duiding bestaat vooralsnog uit één persoon:

Michiel Maas
Redacteur en historicus.

Auteur: Michiel Maas om 10:58 am op juli 20, 2003|Link|

Privacy

Namen en e-mailadressen die worden ingevuld voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft wordt het adres uit de database verwijderd. Geen adres, naam of e-mailadres wordt doorverkocht of gegeven aan derden.

E-mailadressen die worden ingevuld bij reactie worden in principe versleuteld om e-mail spammers minder kans te geven via zogenaamde “spiders” aan uw e-mailadres te komen. Wilt u absoluut zeker zijn van het voorkomen van spam dan is het verstandig uw e-mailadres helemaal niet in te vullen bij het versturen van een reactie.

Auteur: Michiel Maas om 10:47 am op juli 20, 2003|Link|

Disclaimer

Duiding is gestart om het nieuws meer verdieping te geven. Met de verschraling van internetnieuws blijft het duiden van het nieuws, het bieden van achtergronden en feiten, hopeloos achterwege. Omdat nieuwsfeiten waardeloos zijn zonder de juiste duiding probeert de redactie van deze website de nodige achtergronden te geven. Voorlopig beperkt Duiding zich nog tot de achtergronden van het niet-Europese nieuws. Dat kan in de toekomst veranderen.

Waarheid (met of zonder hoofdletter)

Duiding pretendeert niet de absolute waarheid te verkondigen. Geschiedenis is altijd een kwestie van interpretatie, en de redactie probeert dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Teksten zijn echter niet wetenschappelijk, en daardoor moeilijk te toetsen aan academische regels en bronnen. In de interpretatie van nieuwsfeiten sijpelt altijd de mening van de redacteur door. Wanneer u het ergens niet mee eens bent kunt u natuurlijk reageren op het artikel, of de redacteur een e-mail te sturen.

Het probleem van nieuwsduiding is dat de verdieping altijd dieper kan. Omdat een mens maar zoveel kan schrijven (en lezen) worden onderwerpen beperkt gehouden. Duiding probeert in eerste instantie actuele ontwikkelingen te verklaren zonder te verzanden in uitgebreide historische discussies. Dit betekent dat artikelen onvolledig kunnen lijken, maar dit betekent niet dat de feiten niet kloppen.

Copyright

Alle teksten op Duiding zijn en blijven eigendom van de auteurs. In principe zijn teksten elders vrij te gebruiken onder voorwaarden van bronvermelding. Onder ieder artikel staat de naam en het e-mailadres van de auteur. Neem bij twijfel over copyrights contact met hem of haar op.

Foto’s, voor zover gemaakt door redactieleden van Duiding vallen onder copyrights, en zijn niet bedoeld voor hergebruik elders. Wilt u een foto van deze site gebruiken, stuurt u dan een e-mail naar sokrates@xs4all.nl en dan kunnen hier afspraken over worden gemaakt. Foto’s van derden blijven uiteraard eigendom van deze personen.

Links en feedback

Op Duiding wordt regelmatig gelinkt naar andere websites. De artikelen en teksten op deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaren, niet van Duiding. Reacties op artikelen van lezers zijn welkom. Eventuele aanvullingen ook, en kunnen als dat redactioneel verantwoord is worden opgenomen in de teksten zelf. Waar mogelijk wordt bronvermelding gebruikt.

Duiding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van reacties. De plaatsing van reacties gebeurd in eerste plaats zonder tussenkomst van de redactie, maar mocht een reactie niet passend zijn dan houdt de redactie zich het recht voor de betreffende reactie te verwijderen.

Auteur: Michiel Maas om 03:21 pm op juli 13, 2003|Link|