Gerelateerde artikelen

Redactie

Wie maken Duiding?

Privacy

Wat doet Duiding met mijn naam en e-mail adres op deze site?

Disclaimer

Beleid van deze website ten aanzien van artikelen, copyright en commentaar

Schrijven voor Duiding

Bent u bovenmatig geďnteresseerd in bepaalde geopolitieke onderwerpen? Denk u dat u daarover een interessant essay kunt schrijven? Duiding verwelkomt goede artikelen, geschreven met de achtergronden van het nieuws in gedachte. Enkele richtlijnen voor het schrijven van een goed achtergrondartikel:

Actualiteit
Een goed achtergrondartikel heeft een actuele aanleiding. Schrijf dus een artikel dat veel raakpunten met het heden heeft. Bijvoorbeeld: Bij een achtergrondartikel over Egypte is de pan-Arabische beweging van Nasser interessanter dan de bouw van de pyramides.

Houdt het lezerspubliek in het achterhoofd
De teksten op Duiding zijn bedoeld om lezers een overzichtelijke en leesbare verdieping op het actuele nieuws te geven. U schrijft dus voor lezers die zich voor een bepaald onderwerp interesseren. Dit betekent dat u niet alles hoeft uit te leggen, maar dat u er ook niet vanuit moet gaan dat slechts experts het artikel lezen. Denk bijvoorbeeld aan een redacteur die een artikel moet schrijven over een onderwerp waarin hij of zij niet erg thuis is. Duiding kan dan snel achtergronden bieden.

Feiten, feiten, feiten
Een tekst moet lekker leesbaar zijn, maar allereerst moet het kloppen. Zoek daarom zoveel mogelijk feiten over de gebieden/volkeren/religie of waar u ook over schrijft. Voorbeeld: Wanneer u een achtergrondartikel schrijft over de Chinees/Taiwanese betrekkingen, maak dan een apart “feitenblokje” met geografische gegevens, chronologische feiten in de beschreven periode en andere feiten die met uw verhaal samenhangen. Een biografie met hoofdrolspelers is altijd erg handig. Het voordeel is dat wanneer mensen het artikel zelf niet lezen, ze altijd de feiten op een rijtje hebben.

Vermijd een “eigen mening” en monocausaliteit
Ook al heeft u een eigen kijk op en mening over het onderwerp dat u beschrijft, lezers zijn daar vaak niet in geďnteresseerd. Bovendien haalt een gekleurde mening de waarde van een achtergrondartikel omlaag. Natuurlijk is een zekere kleuring door de auteur niet altijd te vermijden, maar probeer de feiten zo zuiver mogelijk te houden.
Probeer, in het licht van het voorgaande, daarom ook “monocausaliteit” (het toeschrijven van een gebeurtenis aan één enkele oorzaak) zoveel mogelijk te vermijden. Bijvoorbeeld: De stichting van de staat Israël was geen uitvloeisel van de holocaust. De Apartheid in Zuid-Afrika werd niet afgeschaft door de boycot van westerse landen.

Bronnen
Vermeld altijd uw bronnen. Wanneer u een artikel schrijft willen lezers graag weten waar u de feiten vandaan heeft, en waar ze terecht kunnen voor eventueel verder leesvoer. Een aparte bronnenpagina maakt het natuurlijk helemaal af. Ook als u papieren literatuur heeft gebruikt is dat de moeite van het vermelden waard.

Afbeeldingen
Hoewel we op duiding het gebruik van afbeeldingen tot een minimum willen beperken, kunnen de juiste foto’s een verhaal verduidelijken. Gebruik illustraties waar geen copyrights van derden op rusten. Om de pagina’s “licht” te houden worden afbeeldingen zo klein mogelijk gehouden. Vermijd daarom plaatjes met veel detail.

Eigendom
Betaling voor een artikel zit er helaas niet in, maar de schrijver blijft wel eigenaar van zijn pennenvruchten. Onder uw artikel staat altijd uw naam (en eventueel e-mailadres). Wanneer er een verzoek bij de redactie van Duiding binnenkomt voor hergebruik van een artikel elders, dan wordt er direct contact opgenomen met de betrokken schrijver.

Redactie
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen te redigeren, of anderszins aan te passen aan (bijvoorbeeld) de lay-out van de pagina. Dit gaat altijd in overleg met de schrijver. De schrijver houdt het laatste woord in het al dan niet publiceren van het artikel.


Auteur: Michiel Maas op 09 september 2003 | Print | Verstuur dit artikel