Gerelateerde artikelen

Recall resultaten

De New York Times zet de resultaten van de verkiezingen in Californië op een rijtje in een mooie animatie. Met interactieve kaarten, audiofragmenten en foto's worden de cijfers, controverses en meningen gepresenteerd. The California Recall...

State of denial

Uitgebreide special van de Sacramento Bee over de impact van het energiegebruik in Californië op de rest van de wereld. Met kaartjes en interactieve flash-animaties. State of Denial...

Californië: Bronnen

Een overzicht van websites waarop u meer achtergrondinformatie kunt vinden.

Californië: Gouverneurs en filmsterren

Een chronologisch en onvolledig overzicht van de gouverneurs van Californië.

Californië: Total Recall

Een vers gekozen gouverneur wordt door de bevolking van zijn staat aan de kant gezet. Een paar jaar geleden leek dit slechts theorie, maar sinds de presidentsverkiezingen in 2000 weten we beter: politiek in de Verenigde Staten is mooier dan de film. Bij de verkiezingen op 7 oktober in Californië kwam een acterende spierbundel met Oostenrijkse roots als winnaar uit de bus. Schwarzenegger vertrouwt op de toekomst

De definitieve uitslagen zijn nog niet binnen, maar nu al staat wel vast dat Schwarzenegger met een zeer laag aantal stemmen is gekozen tot gouverneur. Een meerderheid moest instemmen met de recall. Daarna won Schwarzenegger de meeste stemmen. Of dat er meer zijn dan de 3,5 miljoen die Davis de vorige keer haalde is maar de vraag. Maar laten we bij het begin beginnen. Duiding zet een aantal feiten voor u op een rijtje: Waarom werd de Californische gouverneur, de democraat Davis, teruggeroepen? Is dit vaker voorgekomen? En vooral: Zal Schwarzenegger het beter doen?


Wat is een recall?
Feitelijk: een herroeping. Volgens de Californische staatswetgeving mag het electoraat, zonder tussenkomst van politieke instituten, een actie starten voor een herstemming over een publiek functionaris. In feite kan iedereen die een verkiesbare functie bekleed via een herroeping worden vervangen. Tot de werkelijke verkiezing, en de eventuele herroeping, blijft de functionaris gewoon in functie.

Hoe werkt dat?
Om een functionaris te vervangen moet er allereerst een handtekeningactie worden gestart. Wanneer er - door een notaris vastgesteld - 12 procent van het opgekomen aantal kiezers bij de ongedaan te maken verkiezing een handtekening hebben gezet, kan er een stemming plaatsvinden. Vind een meerderheid dat de betreffende functionaris moet verdwijnen, dan moet er een tegenkandidaat worden gekozen.


Hoe ziet zo'n stemming eruit?
Er zijn twee delen op het stembiljet. Het eerste is de vraag of kiezers instemmen met de herroeping, en het tweede deel is een lijst met alternatieve kandidaten. Als de meerderheid van de stemmers de eerste vraag met "nee" beantwoord, is het tweede deel overbodig geworden. De tegenkandidaat hoeft geen meerderheid van stemmen te halen. De meeste stemmen gelden. Degene tegen wie de recall in gang wordt gezet mag niet als opnieuw als kandidaat worden ingezet. Tegenkandidaten moeten 10 duizend handtekeningen van steunbetuigers verzamelen. Een kandidaat kan dit omzeilen door 3500 dollar te betalen. Dan zijn er nog slechts 65 handtekeningen nodig.

Is een recall vaker gebeurd?
Zeker. In Californië is het sinds 1911, het jaar dat de wet werd aangenomen, vaker gebeurd dat een functionaris werd vervangen door een recall. Meestal betrof het leden van het Huis van Afgevaardigden. Tegen ongeveer iedere gouverneur sinds 1911 is wel een recall-actie gestart (in totaal 31 maal), maar nooit werden er genoeg handtekeningen verzameld om een recall af te dwingen. De enige gouverneur die ooit is weggestemd tijdens een recall is de gouverneur van North Dakota, Lynn Frazier, in 1921
Het is pas mogelijk een recall-procedure te starten wanneer de functionaris meer dan zes maanden in functie is.


Wat hebben Californiërs tegen gouverneur Davis?
Dat is moeilijk te zeggen. De democraat Davis heeft bijna zijn hele leven voor de staat van Californië gewerkt. Hij werd in 1998 gekozen tot gouverneur, en in 2002 met iets minder dan 50% van de stemmen herkozen. De opkomst was in 2002 een record: slechts 36 procent van de kiesgerechtigden kwamen opdagen. Gouverneurs in Californië hebben bijna een traditie "ongewoon" te zijn, maar Davis is de doodgewoonheid zelf. En dat is wellicht zijn probleem: niemand wordt echt warm van Gray Davis. Zelfs binnen zijn eigen democratische partij is hij niet populair. Dat heeft ook te maken met zijn vorige verkiezingscampagne. In Californië komen de messen snel op tafel, maar zelf voor Amerikaanse begrippen voerde Davis in 2002 een smerige campagne. Niet alleen tegen zijn republikeinse opponenten, maar zelfs zijn democratische rivalen zijn door het slijk gehaald. Geen taktiek waar je vrienden mee maakt.


Wat is het probleem dan?
Het grote probleem van Davis, en van de inwoners van Californië, is de enorme financiële schuld van de staat. Californië is een van de top-tien economieën in de wereld, en heeft een schuld die groter is dan het budget van iedere andere Amerikaanse staat, New York uitgezonderd. Het gaat om 34,8 miljard dollar (€30,8 miljard) schuld.

Natie en Staat

De vijftig verenigde staten hebben allen, naast de Amerikaanse federale grondwet, een eigen grondwet. Hier liggen eigen verordeningen en regels, delen van strafrecht, en de regels omtrent openbaar bestuur en verkiezingen in vast. Deze regels kunnen tussen de verschillende staten behoorlijk afwijken. Staatswetten mogen niet in strijd zijn met de federale grondwet.

Iedere staat heeft een gouverneur, belast met het dagelijks bestuur van de staat. Een gouverneur wordt om de zoveel jaar (dit verschilt per staat, maar meestal om de 4 jaar) gekozen. Afhankelijk van de staat mag hij twee of meer termijnen dienen, vooropgesteld dat hij of zij wordt herkozen.

Cijfers Californië

Staat sinds: 1850
Hoofdstad: Sacramento
Inwoners: 35,591,000 (1 jan 2003)
Volksvertegenwoordiging Staat:
Huis van Afgevaardigden: 80 leden, gekozen voor 2 jaar, max. 3 termijnen. (48 D: 32 R)
Senaat: 40 leden, gekozen voor 4 jaar, max. 2 termijnen. (25 D, 15 R)
Vertegenwoordiging in Washington:
Congresleden: 53 (33 D, 20 R)
Senatoren: 2 (Dianne Feinstein - D, Barbara Boxer - D)
Bestuur:
Gouverneur: Joseph Graham (Gray) Davis jr. (D) Gekozen iedere 4 jaar, max 2 termijnen.

Cijfers: California State

Verkiezingen

Laatste gouverneursverkiezingen (nov. 2002)
Kiesgerechtigden: 21.466.274
Opkomst: 7.738.821 (36,05%)
Uitslag:

  • Gray Davis (D) 3.522.490 (47,3%)
  • Bill Simon (R) 3.169.801 (42,4%)
  • Peter Miquel Camejo (GRN) 393.036 (5,3%)

Cijfers:California Secretary of State.


Heeft Davis die schulden veroorzaakt?
Nee. Californië heeft jarenlang een flink overschot gehad, onder andere door de enorme groei van de technologie-industrie in het land. Door de enorme recessie in die marktsector, zijn de inwoners en bedrijven van Californië ineens een stuk armer geworden. Bovendien kostte de recente energiecrisis en het Enron-schandaal de staat enkele miljarden dollar.


Waarom is de verkiezing dan "herroepen"?
Davis was al 5 jaar gouverneur, en heeft tot voor kort gedaan alsof het probleem helemaal niet bestond. In zijn verkiezingscampagne zijn de rode cijfertjes in het huishoudboekje helemaal niet ter sprake gekomen. Tegenstanders, met name republikeinen, betichten hem van kiezersbedrog.


Nu is de Terminator gekozen. Mag hij nu 4 jaar blijven?
Nee. Schwarzenegger is gekozen voor de resterende termijn van Davis. In 2006 zijn er opnieuw verkiezingen.


Wordt het met Arnold Schwarzenegger beter?
Het vervelende is dat het, met name in Californië, heel moeilijk is om economische achterstanden op te vangen, doordat het recht op belastingheffing heel beperkt is. Bovendien moeten staten een zogenaamd "balanced budget" hebben; ze mogen niet lenen bij de bevolking om tekorten tijdelijk aan te vullen. Voor Schwarzenegger wordt het moeilijk de financiële malaise op te lossen. Zeker wanneer de economie niet aantrekt.


Kan er nu ook weer een recall worden gehouden
Pas nadat Schwarzenegger 6 maanden in functie is kan er weer een recall-procedure worden gestart. Bovendien staat Schwarzenegger een stuk steviger. De opkomst bij de verkiezingen is ditmaal veel hoger dan in 2002. Hierdoor heeft een recall veel meer handtekeningen nodig. Ook al is Schwarzenegger met weinig stemmen gekozen...


Auteur: Michiel Maas op 13 augustus 2003 | Print | Verstuur dit artikel
Reacties
Dat een acteur zich serieus verkiesbaar stelt om deze gigantische schuld weg te werken kan alleen maar in de VS. Door: peter | augustus 24, 2003 01:16 am
Monsieur, LEJEUNE Christian 25, Chaussée de Charleroi B 6500.- BEAUMONT. Belgique. Mail : ch.lejeune@skynet.be http://users.skynet.be/fa102829/ Beaumont, le samedi 13 décembre 2003 Cher Monsieur, Veuillez avoir la bonne obligeance de me donner une suite favorable à cette lettre, je suis le président du Cercle d’Histoire de Beaumont et je suis handicapé avec beaucoup de difficulté de me déplacer. Je recherche désespérément toutes informations et documentations (originaux où photocopies) sur Lily Djanel, chanteuse née à Beaumont le 9 avril 1900 et de son vrai nom « Émilie JONNIAUX » : Que fut sa vie d’artiste ? Sa discographie ? Ses différentes adresses ? Si elle fut mariée avec un riche industriel et avait des enfants ? La date et le lieu de son décès en Floride ou en Californie ? Coupures de presses, programmes, photos, disques, films, etc. Cette recherche que j’effectue est pour faire un livret souvenir sur Lily Djanel qui fut une citoyenne de Beaumont et pour l’offrir aux membres du Cercle. Je vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. Président du Cercle d’Histoire. Christian Lejeune. Dear Sir, LEJEUNE Christian 25, Fitted of Charleroi B 6500. - BEAUMONT. Belgium. Mall: ch.lejeune@skynet.be http://users.skynet.be/fa102829/ Beaumont, saturdays December 13, 2003 Dear Sir, Please have good kindness to take to me an action pursuant favorable to this letter, I am the president of the Circle of History of Beaumont and I am handicapped with much difficulty of moving me. I hopelessly seek all information and documentations (originals where photocopies) on Lily Djanel, singer born in Beaumont on April 9, 1900 and of his true name "Émilie JONNIAUX": What was its life of artist? Its discography? Its various addresses? If it were married with an industrial rich person and had children? The date and the place of its death in Florida or California? Newspaper cuttings, programs, photographs, discs, films, etc. This research that I carry out is to make a booklet remember on Lily Djanel who was a citizen of Beaumont and to offer it to the members of the Circle. Sincerely yours President of the Circle of History. Christian Lejeune. Door: Lejeune Christian | december 13, 2003 04:27 pm